Skaidu klāšanas mācība

Jau pirmās dienas vakarā tiek uzsista pirmā kārta skaidu. Daudz darīts, arī daudz runāts un diskutēts, tomēr pusnakts ienāk vēl klaudzot āmuriem.