FOTOSTĀSTI

Uzcērt savu namu pats! 

Skaidu meistarklase 2016.2016. gada maijā Putānos pulcējās 40 vīri, lai mācītos cirst namu. Un namam vajadzēja arī jumtu prast taisīt, tāpēc tika iemēģināta roka arī skaidu klāšanā.

Skaidu jumti atdzimst Zviedrijā

Skaidu meistarklase Zviedrijā2017. gadā pirmo reizi Latvijas un arī Zviedrijas vēsturē Latgaļu Meistari rīkoja atklātu Meistarklasi, kuras rezultātā ar Latgalē ražotām lubām tika apjumta tikai ar cirvi cirsta ēka 60 kvadrātmetru platībā !

Fotostāstu skati šeit!

Uzsit savu jumtu pats!

Skaidu meistarklase 20172017.gada 16.jūlijs Ambeļu pagastā – top jaunie skaidu jumiķi! 15.-17. jūlijā Ambeļu pagastā tālu skanēja āmuru klaudzieni. Mācoties nomainīt vecai ēkai jumtu un apjumt to ar skaidām, četri vīri sirdīgi dzina dažāda izmēra naglas jumta konstrukcijā un skaidās. Kā gāja meistraklasē – skatieties fotostāstā, bet klēts jumts nu jau apjumts līdz korei un gaida mācekļus kores apjumšanas apgūšanai.